Nouvó órè pou manjé
Madi é vandredi dé 4è–7è
Nan aswè, paran ka vin pran manjé plis ké yon fwa pa jou.

Nouvó órè pou manjé "pou vini pran é alé lakay."

Étidyan nan tout kanton Miami Dade la konté sou lékol yo pou manjé chak jou, men avèk kriz Kówóna viris sa ki ap pasé kounyé-a yo pa kwè yo ap ka manjé chak jou. Konté lékòl Miami Dade ap bay manjé gratis pou élèv yo nan 50 lokàl dé 4è à 7è nan aswè chak madi é vandredi pandan lékòl fèmen an. Anba kóminikasyon sa nou ap gadé kàt géografi a pou ou ka jwen ki lókàl ki pi pré lakay ou ké ou ka al pran manjé sa.

Nouvó órè pou manjé "pou vini pran é alé lakay."

Nouvó órè pou manjé
Madi é vandredi dé 10lè–1è
Nan aswè, paran ka vin pran manjé plis ké yon fwa pa jou.

Étidyan nan tout kanton Miami Dade la konté sou lékol yo pou manjé chak jou, men avèk kriz Kówóna viris sa ki ap pasé kounyé-a yo pa kwè yo ap ka manjé chak jou. Konté lékòl Miami Dade ap bay manjé gratis pou élèv yo nan 50 lokàl dé 10lè à 1è nan aswè chak madi é vandredi pandan lékòl fèmen an. Anba kóminikasyon sa nou ap gadé kàt géografi a pou ou ka jwen ki lókàl ki pi pré lakay ou ké ou ka al pran manjé sa.

Pou plis enfòmasyon: